17 ก.ค. 2555

การเกิดมาเป็นมนุษย์ นั้นแสนยาก จงมุ่งทำความดี


        เจดีย์ตรงนี้เหมือนกับเป็นหัวของประเทศไทย ถ้าจะเปรียบเป็นตัวมังกรก็เหมือนหัวมังกร 
ตรงนี้สำคัญที่สุด เราทุกผู้ทุกคนได้มาถึงสถานที่นี่ ได้ชื่อว่าเรามีบารมีเคยร่วมกันในอดีต 
เคยสร้างบารมีร่วมกันมาหลายภพหลายชาติจึงได้มาพบได้สร้างบารมีถึงกันในวันนี้

        ฉันในฐานะที่เป็นพระที่ผู้อุปถัมภ์ดูแลในเขตเมืองเชียงแสนและเป็นบ้านเกิดเมืองนอน ฉันเกิดที่นี่ สร้างบารมีมาตั้งแต่น้อย ตั้งแต่อายุ 11 ขวบ ฉันบวชเป็นเณรมายังไม่เคยพบเห็นนิมิตกาลอันเกิดเป็นมหัศจรรย์ บุญกุศลที่มาแห่บูชาห่มผ้าพระธาตุอย่างนี้ไม่มีในประวัติตั้งแต่ฉันเกิด เกิดมาจนป่านนี้อายุก็จะครึ่งร้อยแล้ว ฉะนั้น รู้สึกปิติที่สุด และขออนุโมทนาในบุญกุศลของท่านอาจารย์แม่ด็อกเตอร์ และก็ลูกน้องลูกแก้วบริวารทุกผู้ทุกคนที่มีจิตศรัทธา ภาษาพระด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ใสสะอาดทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งใจ มาร่วมสร้างบารมีในวันนี้ 

        ขอให้ทุกคนจงสัจจะอธิษฐานบารมีทุกผู้ทุกคนที่ได้สร้างสมในวันนี้ ให้เป็นบารมี 30 ทัศ ให้ค้ำชูท่านทั้งหลายให้สำเร็จโพธิญาณบารมี สาวกบารมี มหาสาวกบารมี และก็อธิษฐานอะไรให้สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ทุกคนมีความรักมีความสามัคคีกัน

โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา เราก็ได้สร้างบุญบารมีถวายเป็นพุทธบูชา สร้างเจดีย์ สร้างพระพุทธรูปประจำองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และก็สร้างบันไดนาคถวายท่านเป็นพุทธธรรมะบูชา มหาราชาบูชาเพื่อจะได้ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ชาวประชาสยาม และก็นานาประเทศชาติ ทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธ พุทธศาสนา

       ฉะนั้นขอให้ทุกคนจงตั้งจิตตั้งใจให้ดี
เราจะได้เกิดมา เป็นมนุษย์ก็ยาก  
จะได้มาพบพุทธศาสนาก็ยาก 
จะพบพ่อดีแม่ดี ครูบาอาจารย์ที่ดีก็ยาก 

ได้สร้างบารมีมาถึงวันนี้ อายุเราจะยืนมาถึงวันนี้ไม่ใช่ง่าย เราป่วย เราไข้หลายครั้งเพราะว่าทุกดวงจิต ทุกชีวิต ทุกวิญญาณก็เป็นไปตามกฎของทุกขัง อนิจจัง อนัตตา ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ มันไม่อยู่เหมือนเดิม ก็ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามธรรมชาติ ฉะนั้นเราได้ประคับประคองธาตุขันธ์ของเราอายุของเรามาถึงวันนี้บุญที่สุดแล้ว และ เราจะอยู่ต่อไปอีกกี่ปี กี่เดือน กี่วัน กี่ยาม ก็แล้วแต่บุญกุศลของเรา แล้วแต่ธาตุขันธ์ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของสมมติ เรายืมเค้ามาโดยมีธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม 
และก็ประกอบด้วยขันธ์ทั้ง 5 มีรูปธรรม นามธรรมเกิดดับอยู่ตลอด 

       ฉะนั้นเราจงเอารูปธรรม นามธรรมนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก เป็นประโยชน์แก่ตัวเอง เป็นประโยชน์แก่ญาติพี่น้อง จงสร้างคุณงามความดี ทำดีที่สุดเหมือนอย่างกับอาจารย์แม่ด็อกเตอร์สอนไปเมื่อกี้นี้อย่าลืม ให้มีจิตศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้มีกำลังคือความศรัทธา กำลังคือความเพียร กำลังคือสติ กำลังคือสมาธิ กำลังคือปัญญา ซึ่งจะนำเราทั้งหลายทุกชีวิต ทุกดวงจิต ทุกวิญญาณทั้งหลายพ้นจากโอฆะวัฏฏะสงสาร พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้ บรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานสมความปรารถนาแห่งท่านทั้งหลาย

       เราในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันสร้างบารมี ได้เสริมบารมีที่นี่รู้สึกปีติที่สุด ขออนุโมทนาบุญกุศลไหน อันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างมา ได้หมื่นชาติ แสนชาติก็ดี ได้สร้างโพธิญาณบารมีก็ดี สาวกบารมีก็ดี ขอให้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนจงได้รับบารมีเท่าเทียมกัน และ ขอให้ทุกท่านจงมีดวงตาสว่างไสว นำตนพ้นจากทุกข์ ขอให้ได้พ้นจากทุกข์ให้ถึงสุข คือสุขในมนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ พระนิพพานสมบัติ สมความปรารถนา ให้ไห้เป็นสัมมาทิฐิ นำตนพ้นจากโอฆะวัฏฏะสงสาร ให้ได้ถึงซึ่งฝั่งข้างหน้า คือ พระนิพพานทุกผู้ทุกคนแด่เทอญ.


ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร 
แสดงพระธรรมเทศนา ณ พระบรมสารีริกธาตุเจดีย์จอมแก้วมิ่งเมือง 
เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาปี ๒๕๕๑

ที่มา : www.palungjit.com---- แดนธรรมะ ----

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น